OPLEVERING NIEUWBOUW

De schouw of vooroplevering

Veelal zal de aannemer je de mogelijkheid bieden om voorafgaand aan de oplevering een schouw uit te voeren. Tijdens die schouw kun je al veel zaken zelf controleren. Hier is niet per se een bouwkundige bij nodig.

Meer- minderwerk wat afgesproken is moet ook echt uitgevoerd zijn, stopcontacten die je heb laten verlagen moeten op de juiste hoogte zitten etc. Alle zaken die contractueel vastgelegd zijn moeten in de woning aanwezig zijn. Tijdens de schouw is het ook belangrijk te kijken naar beschadigingen, krassen in beglazing en ook zaken die je niet mooi vind afgewerkt.

Al deze punten worden door de aannemer op een lijst gezet en mogelijk voor oplevering verholpen/opgelost. Misschien vindt de aannemer dat niet alle punten in aanmerking komen om te worden opgelost of er zijn materialen die levertijd hebben. In dat geval blijven de punten staan tot de officiele oplevering.

De oplevering

En dan is de dag gekomen dat jullie de sleutels in ontvangst mogen nemen.

Voorafgaand aan de sleutel overdracht vindt het officiele oplevermoment plaats. Er wordt een rondgang gemaakt door de woning waarbij alle gebreken worden genoteerd. Hierbij is het van belang dat er een bouwkundige meegaat die ervaring heeft met opleveren zodat er geen punten over het hoofd worden gezien.

De bouwkundige van HAVEBA constateert de gebreken en meld dit aan de aannemer die op zijn beurt de gebreken op het officiele opleverrapport schrijft. Na de volledige rondgang door de woning en de vastlegging van alle gebreken kan over gegaan worden tot het tekenen van het oplever rapport. 

De bouwkundige van HAVEBA zal u assisteren en adviseren over het wel of niet ondertekenen van het opleverdocument.

Na oplevering

U ontvangt na oplevering van HAVEBA een opleverraportage waarin de gebreken vermeld staan die tijdens de oplevering geconstateerd zijn. Verder vindt u de meterstanden die zijn opgenomen in de rapportage terug.

Als laatste vindt u in de rapportage tips voor de periode na opevering met betrekking tot onderhoud en hoe u hiermee dient om te gaan.

keuring-nieuwbouw.jpg
© 2021 HAVEBA || Alle rechten voorbehouden

Search